Bannder图像
首页>海关管理专业

海关管理专业

海关管理专业

1.1988年10月开考,1993年10月停考。

 

2.主考院校为上海海关专科学校。

 

3.海关管理专业课程设置:

 

  序号     考试科目   学分
    1 哲学     6
    2 政治经济学     6
    3 大学语文     6
    4 英语     14
    5 专业英语     6
    6 会计基础     4
    7 海关概论     6
    8 法学概论     6
    9 涉外经济     4
    10 海关监管     4
    11 进出口业务     4
    12 海关征税     4
    选考课(选考一门)
    1 海关缉私     3
    2 海关管理     3
    3 海关统计     3
    合计     73

本文来自山东大学自考网www.sdzk.org